Åsen Skolekorps
ÅSEN SKOLEKORPS
 • Sponsor    • HVA SKJER?    • Info    • Bilder    • Medlemmer    • Styret    • Ansatte    • Økonomikomiteen    • Uniform    • Historikk    • Kontakt oss     • Gjestebok  

 

 

   Info
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 674 971

 

 


Politiattest

Krav om politiattest i Reithaug Skolemusikkorps.
Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep
mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. okober 2009.
I Reithaug Skolemusikkorps blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal
fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Gunn Marit Rønning
e-post:gunn.marit.ronning@ntebb.no
telefon: 41207174

Hun har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de
opplysninger de får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller
tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om
seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å
innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.
Innhenting på en-to-tre:
1: Søknaden om politiattest fylles ut av korpset og den søknaden gjelder for, og
undertegnes av begge. Gunn Marit Rønning sender søknaden til politiet.
2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes
ikke til korpset.
3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Gunn Marit Rønning.
Reithaug Skolemusikkorps skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver
som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med
utviklingshemming.
Med vennlig hilsen
Styret i Reithaug Skolemusikkorps
Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på
http://www.musikkorps.no/politiattest

    Utskriftsvennlig versjon
 

 

 

Åsen Skolekorps, Postboks 26, 7631 Åsen