Åsen Skolekorps
ÅSEN SKOLEKORPS
 • Sponsor    • HVA SKJER?    • Info    • Bilder    • Medlemmer    • Styret    • Ansatte    • Økonomikomiteen    • Uniform    • Historikk    • Kontakt oss     • Gjestebok  

 

 

   Historikk
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 674 996

 

 


Årsmelding - 35 årsjubileum 2000

Mitt oppdrag nå ved 35-års markeringen var å fortelle om de siste ti år. Unnskyld derfor at jeg har dvelt litt omkring starten som finnes i to versoner.

Jeg sakser enda et lite avsnitt fra Hornmusikkens jubileumsberetning:

Desse to skolekorpsa i Åsen har utvikla seg side om side og ved samarbeid om musikktreff og ved konsertar. I 1983 arrangerte dei musikkstemne saman, og korpsa spela som felleskorps under leiing av Olav Flekstad.

Dette var et svært stort og vellykket arrangement som ikke bør glemmes her.

Fra 1990 og inn i det nye årtusen.

Fram til 1994 forteller årsberetningene om vanlig aktivitet og noen høydepunkter:
1990: deltok på nyttårskonsert i kirka
1992: Musikkstevne på Skogn, og sammen med Solhaug og Hornmusikken spilling for kongen og dronninga ved Åsen stasjon.
1994: Spilling ved OL-fakkel-stafetten både på Levanger og i Åsen.
Tur til Island med besøk hos president Vigdis Finnbogadottir.
Årsmeldinga for –93/-94 forteller videre at Solhaug ikke har vært i drift, og at en del spillere derifra av den grunn har vært med i Reithaug. Det var 23 aktive spillere og 8 aspiranter.

Bølgedalen og oppturen:
Islandsturen markerte et skille for korpset. Noen av de eldre musikerne holdt ut et år eller to ekstra for at korpset skulle være oppegående på islandsturen. Disse var borte når høstsesongen startet, men mange andre sluttet også. Ut over høsten og vinteren var det virkelig dårlig fatt med 7-8 stykker på øvelsene og en gravid og derfor ustabil dirigent.
Ut på våren kom en ny og frisk ung dirigent: Brynjulf Flasnes. Men han maktet ikke å få korpset i stand til å spille i barnetoget 17. Mai –95.
Det var den absolutte bølgedal. Fra da av gikk det igjen oppover. Vi fikk igjen medlemmer fra Solhaug skole, og etter iherdig verving på skolene begynte hver høst et brukbart antall aspiranter. Fra –96/-97 var det et hovedkorps, et aspirantkorps og en rekruttgruppe. Antallet våren –97 var h.h.v. 14, 7 og 9. Arild Akselsen var da ny dirigent, og vi hadde helgekurs på Storlien sammen med Frosta. Deltok også på stevne i Verdal.
-97/-98 forteller om 16 nye rekrutter og videre samarbeid med Frosta og felles tur til Grong. Var også på tur til Kolvereid som det har vært en del kontakt med siden Brynjulf Flasnes var dirigent.
Høsten –98 begynte vår nåværende dirigent Jannicen Sandnesmo. Vårens korpstur gikk sørover med Tusenfryd som det store mål.
Årtusenskiftet ble markert med en fantastisk forestilling laget og framført av korpsets medlemmer: ”The Finale countdown” i Samfunnshuset 8. Januar. Forestillingen ble gjentatt på forbundets korpskonferanse på Rica, Hell til stor beundring fra et kresent publikum.
I vår var det også et samarbeisprosjekt med Skatval skolemusikk og en felleskonsert 1. April. Året ble avsluttet med tur til Danmark – Aalborg og Legoland. Medlemstallet var rekordstort: 12 aspiranter, 10 jenter i et nystartet drillkorps og 29 i hovedkorpset.
Denne formidable oppturen de siste 5 år kan vi først og fremst takke Ann Kristin Alstad Reinås for. Hun var leder av støtteforeningen og styresmedlem da faren for nedlegging var overhengende i -94-/-95. Tok på seg lederansvaret våren –96, og har hele tiden vært en fantastisk pådriver og initiativtaker.
Økonomien har vært under kontroll. Pengene er skaffet til veie av støtteforeningen – stort sett barnas mødre – som hvert år er pålagt å få til balanse i budsjettet. De tunge åra var det få foreldre som måtte skaffe nesten like mye penger, men de senere år med mange medlemmer er det flere til å dele oppgavene. Nå er korpsfinansieringen overlatt til en økonomikomite direkte knyttet til styret.

I tillegg til styreleder og mer eller mindre hjelpsomme foreldre er dirigent og instruktørhjelp av avgjørende betydning for et skolekorps. Åsen hornmusikklag har vært en viktig samarbeidspartner, men korpset har også vært flinke til å rekruttere instruktører fra egne rekker ved å sende barna på kurs. Dette til glede for barna selv, skolemusikkorpset og Hornmusikken som får noen av de som framtidige medlemmer. Året med undervisning av rekrutter i skoletiden var ikke så vellykket (1993-4). Dyrt og lite effektivt!
Etter at Asbjørn Fossum slutta som korpsleder etter Islandsturen, har jobben blitt utført som foreldredugnad. Det har det siste året igjen kommet i mere organisert form ved at Ingvild Aaker Eggen er valgt korpsleder.

Selv om medlemstallet også etter siste utenlandstur sank fra 51 i vår til 41 nå, er det et blomstrende og godt drevet skolekorps som mimrer litt i kveld.
Jeg benytter anledningen til å gratulere barn og foreldre, med ønsket om videre blomstring fram til 40-års jubileet om 3 – 4 år!

3. desember 2000

Nils H. Torkildsen


    Utskriftsvennlig versjon
 

 

 

Åsen Skolekorps, Postboks 26, 7631 Åsen