Print this page

Med korpstoner fra 1965............
c
c
Ved denne korsvei – 35-års markering – er det naturlig å se litt utenfor Reithaugen.
Solhaug skole er nedlagt, og før eller senere bør skolen få navnet "Åsen skole" og korpset "Åsen skolekorps".
Derfor et lite historisk tilbakeblikk som også viser at Reithaug skolekorps ble stifta i 1963, og kom i gang i –64.

Vi sakser fra Åsen Hornmusikklags 100-års jubileumsberetning - avsnittet «Skolemusikkorpsa» - skrevet av Arnfinn Husby i 1989:

Straks etter 1960 var det fleire som tok til å snakke om at ein skulle ha fått i gang musikkorps ved Solhaug og Reithaug skolar. -----------
Men 8. november 1963 kalla rektor ved Reithaug skole inn tilsynsnemda ved skolen og styret for Åsen Hornmusikklag til et møte -------
28. november vart det så vald eit førebuande styre: Ingemund Husby, Ole Skansen, Solveig Risberg og Gunhild Stormo. I juni 1964 vart Jarle Risberg vald til kasserar og samme år tok korpset imot kr 750 i tilskot frå Levanger kommune. Så vart det lån frå Aasen Sparebank på kr 1000, og innsamling av pengar, og snart var det heile i gang med hjelpsame instruktørar ----

Same start hadde og stort sett Solhaug Skolemusikkorps. Etter opptakt frå rektor vart tilsynsnemda kalla inn til møte 9. juni 1965 der det vart gjort vedtak ------. Det første styret vart vald 18. juni 1965, og disse var med: Ruth Jenssen, Bjørn Faaren, Rolf Hanssen, Kåre Skjesol og Johan Husby.

I 1990 skrev Arnfinn Husby 25-års jubileumsberetning til Reithaug skolekorps. Den gjengis her i sin helhet: