Print this page

Inntektsbringende arbeid
c

Dugnad er et felles utført og vanligvis ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet eller en enkeltperson.


Dugnadslister sendes på mail. 

 

Har du spørsmål, ta kontakt!

Leder      Jorunn Helene Busklein                   92 48 80 71    jhnordheim@yahoo.no

                Ingunn Fossum-Johansen

                Mette Julie Hermstad-Høiseth