Print this page

Styret 2018-2019
c

§ 5. STYRET.
1 Sammensetning og konstituering.
Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, korpsleder og 2 styremedlemer. I tilegg skal det være en vara til styret.
5.2 Fullmakter
Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.

På  årsmøte den 14. Februar 2018 ble disse valgt til å lede korpset:

   

Verv  Navn  Telefon  Mobil  Mailadresse 
Leder   Geir Skjesol     97672548   post@aasenskolekorps.no  
Nestleder   Wenche Malin Hole Rønning        
Sekretær   Kjeldrun Undlien     92249 86   kjeldrun@hotmail.com  
Kasserer   Per Olav Langås